Our Valuable Clients

St.Judy Homenursing International, Kalmunai

Reena Hands, Maruthamunai

Lucky HR Solutions (PVT) Ltd., Nintavur

KDMC Nenasala, Kalmunai

Handloom City, Maruthamunai

Courier Boys

IVV Sangam, Jaffna

Snow White, Kalmunai

Amana Diagnostic Service, Akkarapattu

Hafa Brothers, Kalmunai

Team Sanakyam

KS Hardware, Kaluwanchikkudy

Diamond Sarongs, Maruthamunai

Hasma Handloom, Maruthamunai